Skelbiami 2019 m. balandžio 30 d. termino finansuoti ir nefinansuoti „Europos solidarumo korpuso“ projektai

2019 m. liepos 08 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2019 m. liepos 5 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2019 m. liepos 8 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-57, buvo priimtas sprendimas dėl „Europos solidarumo korpuso“ projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 17 II-am terminui pateiktų projektų.

Iš viso gautos 23 projektų paraiškos: 12 Savanoriškos veiklos projektų paraiškų, 1 Įsidarbinimo ir stažuočių projekto paraiška ir 10 Solidarumo projektų paraiškų.

|