Skelbiami 2019 m. balandžio 30 d. termino finansuoti ir nefinansuoti projektai „Erasmus+“ jaunimo srityje

2019 m. liepos 08 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2019 m. liepos 5 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2019 m. liepos 8 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-57, buvo priimtas sprendimas dėl 1, 2 ir 3 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 29 II-am terminui pateiktiems projektams.

  • Finansuojamų projektų sąrašas xlsx >
  • Nefinansuojamų projektų sąrašas xlsx >

Iš viso 1 pagrindiniam veiksmui buvo pateiktos 82 paraiškos, 2 pagrindiniam veiksmui – 13 paraiškų, 3 pagrindiniam veiksmui – 2 paraiškos.

|