Skelbiami 2020 m. I termino finansuoti „Europos solidarumo korpuso“ projektai

2020 m. balandžio 10 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2020 m. balandžio 10 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2020 m. balandžio 10 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01.1-37, buvo priimtas sprendimas dėl „Europos solidarumo korpuso“ projektų finansavimo.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 15 I-am terminui (vasario 11 d.) pateiktų projektų.

Iš viso gautos 29 projektų paraiškos: 7 savanoriškos veiklos projektų paraiškos ir 22 Solidarumo projektų paraiškos.

|