Svarbi informacija finansuotų projektų vykdytojams

2014 m. liepos 15 d.

Sveikiname jūsų organizaciją gavus finansavimą projektui pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“! Pranešame, kad iki 2014 m. liepos 24 d. turite atlikti šiuos žingsnius:

  1. El. paštu info@jtba.lt atsiųsti  pasirašytą sutikimą ar atsisakymą vykdyti projektą, nurodant projekto pavadinimą ir paraiškos numerį. Raštas turi būti ant organizacijos (ar grupę globojančios organizacijos) blanko,  patvirtintas organizacijos vadovo parašu.
  2. Atsidaryti organizacijos sąskaitą banke eurais (jei organizacija neturi sąskaitos eurais);
  3. Į „Unique Registration Facility“ sistemą įkelti užpildytas formas apie organizacijos juridinį asmenį ir banko duomenis (jei neįkelta, organizacija nepatvirtinta; žr. pridedamą dokumentą duomenys organizacijos patvirtinimui ir sutarties parengimui doc >);
  4. Informuoti el. paštu info@jtba.lt, kad formas jau įkėlėte ir Agentūra gali inicijuoti jūsų organizacijos patvirtinimą bei rengti projekto finansavimo sutartį. Laiške prašome nurodyti organizacijos pavadinimą, finansuoto projekto pavadinimą ir paraiškos numerį. Laiško temoje nurodykite „Įkelti duomenys organizacijos patvirtinimui“.

Organizacijai patvirtinus savo apsisprendimą įgyvendinti projektą, patvirtinus organizaciją ir parengus sutartį, organizacijos vadovas ir finansininkas, projekto koordinatorius 2014 m. liepos 31 d. bus pakviesti į informacinį seminarą, kurį išklausius bus pasirašoma sutartis.

Projektų vykdytojai, atvykdami į informacinį sutarčių pasirašymo seminarą, privalo atsivežti organizacijų partnerių vadovų pasirašytus mandatų originalus. Nepateikus šių dokumentų, dotacija projektų vykdytojams nebus pervedama.

Svarbi informacija dėl dotacijos pervedimo

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ įgyvendinimo Lietuvoje sutartį, iš Europos Komisijos gavo 65% lėšų, skirtų 2014 m. projektų finansavimui (išankstiniams mokėjimams). Tad 2014 m. organizacijoms, kurių projektai finansuoti ES programos „Erasmus+“ lėšomis, pagal sutartis skirta dotacija bus pervedama tokia tvarka:

  1. projektams, kurių skirtos dotacijos suma neviršija 60 tūkst. eurų – 65% dotacijos sumos išankstinis mokėjimas ir, patvirtinus projekto ataskaitą, pervedama likusi dotacijos suma – iki 35%.
  2. projektams, kurių skirtos dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų – 40% dotacijos sumos 1-as išankstinis mokėjimas, 40% dotacijos sumos 2-as išankstinis mokėjimas ir, patvirtinus projekto ataskaitą, pervedama likusi dotacijos suma – iki  20%.
  3. projektams, kurių skirtos dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų ir organizacijos administraciniai gebėjimai ar finansinis pajėgumas yra nepakankamas – įgyvendinus ne mažiau kaip 40% projekto veiklų, pervedama 40% dotacijos sumos;  įgyvendinus ne mažiau kaip 80% projekto veiklų, pervedama dar 40% dotacijos sumos; patvirtinus projekto ataskaitą, pervedama likusi dotacijos suma – iki  20%.

Iškilus klausimams, skambinkite tel. (8 5) 249 7003 arba rašykite el. paštu info@jtba.lt.

|