Trečiajame Rytų partnerystės jaunimo forume – vizija, kaip keisti Europos jaunimo politiką

2017 m. liepos 19 d.

Birželio 22–23 d. 300 jaunųjų lyderių, jaunimo darbuotojų bei jaunimo politikos kūrėjų iš Europos Sąjungos šalių narių bei Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos susibūrė kartu trečiajame Rytų partnerystės forume Varšuvoje, Lenkijoje.

Pagrindinis dėmesys – temoms, kurios aktualios jauniems žmonėms

Didžiausias dėmesys buvo skirtas jaunimo įsitraukimui bei aktyviam pilietiškumui, jų indėliui į sprendimų priėmimo procesą. Forumo metu jauni žmonės teikė konkrečius pasiūlymus Europos Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms bei Rytų partnerystės vyriausybėms, trijose pagrindinėse srityse:

 1. jauni žmonės – aktyvūs, kritiškai mąstantys, atsakingi piliečiai;
 2. jaunimas ir verslumas;
 3. kokybiškas švietimas.

IMG_3206

Pirmojoje srityje jauni žmonės akcentavo jaunimui patrauklaus sprendimų priėmimo mechanizmo tobulinimą – sukuriant jaunimo organizacijoms palankią aplinką ir teikiant prioritetą jaunimo projektams, skirstant ES finansavimą. Buvo prašoma atverti Europos solidarumo korpusą Rytų partnerystės šalims sukurti tarptautinių savanorių alumnų duomenų bazę.

Didesnė parama socialinėms verslo programoms – toks antros srities pagrindinis akcentas diskusijoje. Forumo dalyviai dėmesį skyrė tarptautinio socialinio verslumo investicijų fondo įkūrimui bei išskyrė papildomas paramos sistemas socialiniam verslui kaip itin svarbų siekį. Jie pakvietė vyriausybes suteikti paskatinimą jaunimui, kad šis imtųsi kurti savo verslą, būtų sumažinti mokesčiai, eliminuota biurokratija ir suteiktas finansavimas jaunimui profesionaliu lygiu.

Taip pat jaunieji lyderiai prašė politikų atkreipti daugiau dėmesio į įgūdžius, reikalingus sėkmingai integracijai į modernią darbo rinką. Dalyviai panoro užmegzti kokybišką dialogą tarp tam tikrų valstybės nefinansuojamų organizacijų, mokyklų, politikų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo ekspertų tam, jog apžvelgtų egzistuojančias nacionalines švietimo programas, patobulintų jas reikiamose srityse bei sukurtų ryšį tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo figūrų.

Forumo dalyvių pasiūlymai bus pateikti ir diskutuojami Rytų partnerystės viršūnių susitikime Briuselyje, vyksiančiame lapkričio 24 d.

Organizacijos siekia daugiau palaikymo aktyviam jaunimo dalyvavimui ir bendradarbiavimui

Trečiojo Rytų partnerystės forumo metu Varšuvoje taip pat įvyko susitikimas tarp Lietuvos jaunimo politikos institucijų ir jaunimo organizacijų atstovų bei jų partnerių iš Rytų partnerystės regiono. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos ambasados Lenkijoje atstovai.

Susitikimo metu buvo aptarta jaunimo politikos situacija Rytų partnerystės regione bei pokyčiai, kurie įvyko po pirmų dviejų Rytų partnerystės forumų – Kaune (2013) ir Rygoje (2015). Partneriai pasidalino patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti „Erasmus+“ projektus, kiek jie prisideda prie teigiamų pokyčių regione.

Lietuvos ambasadorius Šarūnas Adomavičius pabrėžė jaunimo svarbą kuriant ryšius su Rytų partnerystės regiono organizacijomis bei jau pasiektą eurointegracinę pažangą – bevizį režimą Rytų partnerystės regiono šalims, siekiančioms artimesnės integracijos su Europa: Moldovai, Gruzijai bei Ukrainai. Ambasadorius kvietė jaunimą diskutuoti svarbiomis Lietuvai ir Europai temomis apie energetinę nepriklausomybę bei būtinybę kelti klausimus dėl atominės elektrinės Lietuvos pašonėje.

IMG_3121

Susitikimo dalyviai išskyrė tokias sritis, kuriose reiktų daugiau bendradarbiavimo bei institucijų dėmesio:

 • Pagrindinis prioritetas turėtų būti teikiamas pilietiškumo ugdymui, aktyvaus dalyvavimo skatinimui;
 • Struktūrinio dialogo principų ir struktūrų pritaikymas Rytų partnerystės regiono valstybėse;
 • Skatinti už jaunimo politikos plėtrą atsakingų institucijų tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • Skatinti ir stiprinti jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose;
 • Didinti mobilumo galimybes jauniems žmonėms iš Rytų partnerystės regiono;
 • Prisidėti prie darbo su jaunimu supratimo didinimo, plėtros;
 • Norėdami plačiau siųsti žinią apie jaunimą, bendradarbiavimą, „Erasmus+“ turime glaudžiau dirbti su žiniasklaidos atstovais, įtraukti juos į bendras veiklas;
 • Turime daugiau dirbti su jaunimo medijų raštingumu, padėti jauniems žmonėms susigaudyti informacijos džiunglėse;
 • Skatinti draugiško jaunimui požiūrio sklaidą visose politikos srityse bei visais lygmenimis;
 • Plėsti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą;
 • Skatinti jaunimo kūrybiškumą bei inovacijas;
 • Skirti daugiau dėmesio jaunimo politinio raštingumo ugdymui bei „Peace education“.

Sutarta, jog svarbu, kad ministerijos pasirašytų bendradarbiavimo sutartį ir siektų užtikrinti palaikymą jaunimo bendradarbiavimui tiek per gebėjimų stiprinimą, tiek per nustatomus prioritetus, o jaunimo organizacijos – siekdamos praktinių rezultatų.

Susitikimą organizavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir Politikos tyrimų ir analizės institutas.

Apie Rytų partnerystės forumą ir regiono bendradarbiavimo istoriją

Rytų partnerystės forumas Varšuvoje buvo trečioji konferencija, skirta svarstyti tiems klausimams, kurie rūpi jaunimui. Šis renginys organizuojamas Rytų partnerystės viršūnių susitikimo kontekste. Ankstesni renginiai vyko Lietuvoje (2013 m.) ir Latvijoje (2015 m.), kur dėmesys telktas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo temoms.

Per „Erasmus+“ programą jau 7 600 studentų ir švietimo darbuotojų iš Rytų partnerystės šalių yra gavę stipendiją studijuoti ir tobulėti Europoje, daugiau nei 2 700 studentų ir darbuotojų iš ES šalių skirtos stipendijos mobilumui Rytų partnerystės šalyse. Daugiau kaip 20 000 jaunuolių ir jaunimo darbuotojų iš Rytų partnerystės šalių įsitraukė į „Erasmus+“ neformaliojo ugdymo veiklas: jaunimo mainus, struktūrinį dialogą ir Europos savanorių tarnybą.

Viena iš naujausių ES finansuojamų programų yra parama jaunimui Rytų partnerystės šalyse per „EU4Youth“ iniciatyvą. Joje – 20 milijonų eurų, kurie bus skirti paremti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą visuomenėje ir jų įsidarbinimo galimybes ugdant tas savybes, kurios galėtų padėti jiems tapti lyderiais ar sukurti verslą. Kaip šios paramos paketo dalis, „EU4Youth“ numatyta 8 milijonai eurų, skirti stipendijoms jaunimo aktyvumui politiniame, socialiniame ir ekonominiame gyvenime užtikrinti.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo kryptis galite rasti: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership/

SALTO Rytų partnerystės šalių centras – https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

|