„Youthpass“ sistemoje atnaujintos 8-ios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos

2019 m. liepos 25 d.

Informuojame projektų įgyvendintojus, kad nuo rugpjūčio 20 d. „Youthpass“ sistemoje bus atnaujintos 8-ios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos.

Tai reiškia, jog „Erasmus+“ projektų vykdytojams, įvesiantiems projektus į „Youthpass“ sistemą po rugpjūčio 20 dienos, bus pasiūlyta patikslinti 8-ias mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, skirtas mokymosi rezultatams apibūdinti.

Pasikeitimas neturės jokios įtakos „Europos solidarumo korpuso“ projektams ir „Erasmus+“ projektams, kurie buvo įvesti į sistemą iki rugpjūčio 20 d. (net jei po šios datos bus pridedami nauji dalyviai ar iš naujo generuojami sertifikatai).

Atnaujintos kompetencijos yra:

  1. Daugiakalbiškumas
  2. Asmeninio, socialinio tobulėjimo ir mokymosi mokytis įgūdžiai
  3. Pilietiškumas
  4. Iniciatyvumas ir verslumas
  5. Kultūrinis sąmoningumas ir raiška
  6. Skaitmeninis raštingumas
  7. Gebėjimai matematikos, mokslo, technologijų ir inžinerijos srityse
  8. Raštingumas

Detaliau susipažinti, kokie pokyčiai įvyko, galima čia.

|