Regioniniai konsultantai

Tai jaunimo darbuotojai, organizacijų lyderiai ar kiti asmenys, savanoriškais pagrindais teikiantys konsultacijas individualiems asmenims, jaunimo grupėms, bendruomenėms, įvairaus tipo organizacijoms „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais visoje Lietuvoje.

KĄ VEIKIA REGIONINIAI KONSULTANTAI?

Pagrindinis konsultantų tinklo uždavinys – jaunų žmonių bei su jaunimu dirbančių organizacijų konsultavimas klausimais, susijusiais su programomis „Erasmus+“ (jaunimo sritimi) ir „Europos solidarumo korpusas“ – su idėjų kūrimu, paraiškų rengimu ir projektų įgyvendinimu.

Konsultantai gali padėti ir jums, jei:

  • sunku atrasti savo idėjos sąsajas su programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ tikslais bei prioritetais;
  • norite įgyvendinti idėją su jaunais žmonėmis iš kitos šalies, tačiau lygiavertė partnerystė, tarpkultūrinis mokymasis jums yra naujovė;
  • nežinote, nuo ko pradėti rengti projektą.

Kaip susisiekti su konsultantu?

Jei ruošiatės rengti ar jau rengiate projektą ir jums reikalinga konsultanto pagalba, informaciją ir konsultantų kontaktus galite rasti pasinaudoję konsultantų paieškos sistema: Atrask savo konsultantą.

Norint pasikonsultuoti dėl projekto turinio, lygiavertės partnerystės, paraiškos pildymo ir pan., kreiptis į konsultantą reiktų ne vėliau kaip dvi savaitės prieš paraiškų pateikimo terminą.

Norite tapti konsultantu?

Kviečiame jungtis prie regioninių konsultantų tinklo!