Konsultanto profilis

Birutė Bagdonienė

8 610 29 473
El. paštas
lyderiu@gmail.com

Skype: birutbag

Mano veiklos patirtis:

Rokiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo renginių organizatorė. Įvairių tarptautinių, respublikinių renginių organizatorė, projektų iniciatorė bei vykdytoja. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ prezidentė. Asociacijos „Grožio mokykla“ pirmininkė. Jaunųjų lyderių klubo vadovė.

Veiklos temos:

 • Europos pilietiškumas
 • Jaunų žmonių dalyvavimas
 • Jaunimo politika
 • Kultūrų įvairovė
 • Lyčių lygybė
 • Mažiau galimybių turinčių asmenų įtraukimas
 • Menas ir kultūra
 • Mokymasis per sportą
 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas
 • Savanoriška veikla
 • Sektorių bendradarbiavimas
 • Struktūrinis dialogas

Veikla su tikslinėmis grupėmis:

Konsultuoju jaunimo organizacijas, kaimo bendruomenes, vietos veiklos grupes bei neformalias jaunimo grupes.

Credo, pomėgiai ir kitos įdomybės:

Patinka žmonės, turintys nerealių idėjų,  kelionės, teatras, aktyvi veikla.