English version

Konsultanto profilis

Dalia Mikelinskienė

8 689 35 537
El. paštas
dalia.mikelinskiene@gmail.com

Mano veiklos patirtis:

Didžiausią patirtį turiu jaunimo politikoje, darbe su jaunimu ir rengiant bei įgyvendinant projektus, organizuojant mokymus, juos vedant. Dažniausiai dirbu komandų, jų formavimo ir projektų rengimo temomis.

Veiklos temos:

  • Jaunimo informavimas ir konsultavimas
  • Jaunimo politika
  • Jaunų žmonių dalyvavimas
  • Kultūrų įvairovė
  • Mažiau galimybių turinčių asmenų įtraukimas
  • Menas ir kultūra
  • Socialinė įtrauktis
  • Savanoriška veikla

Veikla su tikslinėmis grupėmis:

Dirbu su nemotyvuotu jaunimu, rizikos grupėms priklausančiais jaunais žmonėmis, aktyviu jaunimu, savanorių komanda.

Credo, pomėgiai ir kitos įdomybės:

Viskas šiame gyvenime priklauso nuo požiūrio – jeigu norėsi kiekvienoje situacijoje įžvelgti tik teigiamus dalykus, tai kiekviena diena bus teigiama ir lydima sėkmės.

Mėgstu žygius pėsčiomis ir pačiomis įvairiausiomis priemonėmis, stovyklas gamtoje. Domiuosi gamtos išsaugojimu ir pažinimu, ekologine žemdirbyste, atsinaujinančiais gamtos šaltiniais. Taip pat smagu pažinti skirtingų tautų kultūrą, megzti bendradarbiavimo ryšius ir draugystes.