Konsultanto profilis

Rokas Bėliakas

8 633 39 796
El. paštas
rokasbel@gmail.com

Skype: rokas.beliakas

Mano veiklos patirtis:

Dirbu Biržų kultūros centro Atvirojoje jaunimo erdvėje, „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos koordinatoriumi. Iki tol – penkeri metai formaliojo ir neformaliojo darbo su jaunimu, kurio metu mėginau rasti bendrų sąlyčio taškų tarp šių dviejų skirtingų mokymosi formų. Turiu patirties su tarptautiniais mainais ir tarptautiniais Europos savanoriais.

Veiklos temos:

  • Jaunimo informavimas ir konsultavimas
  • Jaunimo nedarbas
  • Sektorių bendradarbiavimas
  • Jaunimo politika
  • Mažiau galimybių turinčių asmenų įtraukimas
  • Savanoriška veikla
  • Socialinė įtrauktis
  • Nusikalsti linkęs jaunimas

Darbas su tikslinėmis grupėmis:

Niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymų veikloje nedalyvaujančio (NEET) jauno žmogaus įtraukimas, nusikalsti linkęs jaunimas,  vietiniai Lietuvos savanoriai, tarptautiniai Europos savanoriai. Konsultuoju neformalias jaunimo grupes, organizacijas, kaimo bendruomenes.

Credo, pomėgiai ir kitos įdomybės:

Bendradarbiavimas ne dėl „bendradarbiavimo“, o dėl bendrų tikslų, kuriuos norima pasiekti.
Pomėgiai: kelionės,  stovyklų organizavimas, rekolekcijos, mokymai.