Konferencija „TOOL FAIR XIII – #PowerUp“ Kroatijoje

2018 m. liepos 09 d.

TOOL FAIR XIII – #PowerUp! renginys vyks lapkričio 12–16 dienomis Kroatijoje.

Šių metų tema yra jaunimo galių stiprinimas, ypatingą dėmesį skiriant:

 • žmogaus teisėms;
 • tarpkultūriniam dialogui;
 • psichinei sveikatai;
 • jaunimo aktyvaus įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimui;
 • požiūrio į neformalųjį ugdymą ir jaunimo darbą gerinimui;
 • jaunimo darbo kokybės kėlimui.

Šių metų TOOL FAIR XIII – #PowerUp! tikslas – pasitelkiant pažangų požiūrį ir praktikas – gerinti mokymosi priemonių, metodų kokybę ir didinti jų įvairovę – tam, kad jaunimas gebėtų sąmoningai, autonomiškai, atsakingai veikti bendruomenėse, kuriose gyvena.

Uždaviniai:

 • skatinti dalyvių kritišką mąstymą, kad jie galėtų reaguoti į besikeičiančioje aplinkoje iškylančius iššūkius;
 • vystyti pažangius metodus, pedagogus ir praktikas – plėsti mokymosi priemonių, kurios padėtų įgalinti įvairią jaunimo bendruomenę, kokybę ir įvairovę;
 • prisidėti prie bendros Europos mokymo strategijos pagal „Europos Sąjungos jaunimo strategiją: investuoti ir suteikti daugiau galimybių“ per SALTO mokymosi priemones.

Ieškant sprendimų, ypatingas dėmesys bus skiriamas ekspresyviam menui, skaitmeniniam mokymuisi, sportui – kaip inovatyviems metodams, galintiems padėti pasiekti tikslą.

TOOL FAIR XIII – #PowerUp! ypač skatinami apsilankyti:

 • žmonės, tiesiogiai dirbantys su jaunimu;
 • jaunimo lyderiai, jaunimo grupių lyderiai arba jaunimo organizacijų atstovai (vietos, regioniniai, nacionaliniai, europiniai, tarptautiniai …);
 • jaunimo projektų vadovai;
 • formaliojo ugdymo specialistai;
 • suaugusiųjų ugdymo specialistai;
 • profesinio rengimo specialistai;
 • verslo sektoriaus atstovai, dirbantys su jaunimu.

Kriterijai dalyviams:

 • gebėjimas bendrauti anglų kalba;
 • pasiryžimas aktyviai dalyvauti visose TOOL FAIR XIII – #PowerUp! veiklose;
 • idėjų ir planų, kaip bus pritaikomos gautos žinios, generavimas.

Registracija vyksta čia iki 2018 m. liepos 22 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasite prisegtame dokumente. pdf >