Kontaktų užmezgimo seminaras „DemoPeople“ Varšuvoje

2015 m. kovo 06 d.

Seminaras skirtas užmegzti artimesniam tarptautiniam bendradarbiavimui demokratiškumo ir struktūrinio dialogo srityje. Renginio tikslas – suprasti struktūrinio dialogo idėją, kurti naujas tarptautines partnerystes, parengti naujus, kokybiškus projektus, paremtus neformaliojo ugdymo metodais. Seminaras vyks 2015 m. balandžio 13–17 d. Varšuvoje, Lenkijoje.

Dalyviai dalinsis patirtimi, susijusia su jaunimo politikos kūrimu nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; patarimais, kaip bendradarbiauti jauniems žmonėms, politikams, ekspertams ir sprendimų priėmėjams.

Seminaro uždaviniai:

  • kurti galimybes tarptautinio ilgalaikio bendradarbiavimo pradžiai tarp programos šalių ir šalių partnerių;
  • prisidėti prie kokybiškų projektų atsiradimo;
  • gerinti žinias apie 3 pagrindinio veiksmo gaires ir taisykles;
  • teikti informaciją apie jaunimo politikos projektų planavimą ir įgyvendinimą;
  • sukurti erdvę tarptautinėms partnerystėms ir projektams;
  • sukurti erdvę žinių, patirties ir gerųjų praktikų dalijimuisi;
  • mokytis naujų požiūrių;
  • parodyti naujas galimybes plėtoti tarpkultūrines kompetencijas jaunimo politikos srityje, naudojantis „Erasmus+“ programa.

Registracija vyksta iki 2015 m. kovo 10 d. Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs 2 dalyvius. Informacija apie dalyvių siuntimo tvarką pdf >.