Kviečiame į mokymus dirbantiems su jaunimu

2018 m. rugsėjo 19 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdamas metodiškai palaikyti dirbančius su jaunimu, organizuoja nepertraukiamus 5 modulių (darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos) mokymus.

Mokymų tikslas –  suteikti dirbantiems su jaunimu neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose ugdymo(si) situacijose.

Mokymų programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kontaktinių ir 60 savarankiško darbo (praktikos). Mokymai vyks š. m. spalio – gruodžio mėnesiais Kaune:

  • 1 modulis – spalio 2–5 dienomis;
  • 2 modulis – spalio 24–26 dienomis;
  • 3 modulis – lapkričio 21–23 dienomis;
  • 4 ir 5 moduliai – gruodžio 10–14 dienomis.

Prioritetas teikiamas dalyviams, kurie dirba atviruose jaunimo centruose, erdvėse arba su jaunimu dirbančiose organizacijose ne ilgiau kaip 6 mėn. ir neturi socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos išsilavinimo.

Registracija – iki rugsėjo 21 d. (imtinai). Registracijos anketą rasite čia. doc >

Visa informacija čia.