Seminaras apie tarpsektorinės jaunimo politikos formavimą

2015 m. gegužės 19 d.

Tarpsektorinis jaunimo politikos formavimas – puikus būdas didinti jaunimo politikos efektyvumą Europos Sąjungos šalyse narėse.

Ši tema pastarąjį dešimtmetį buvo itin svarbi visos Europos lygmeniu. Visgi politikos sritys, turinčios poveikį jaunų žmonių gyvenimams, yra įvairialypės. Dažnai už jaunimo politiką atsakingos ministerijos ar departamentai neapima visų sričių, paveikiančių jaunų žmonių gyvenimus.

Dažnai tokios jauniems žmonėms svarbios sritys kaip neformalusis ugdymas priklauso kitiems departamentams ar institucijoms. Tokiais atvejais, jaunimo politikos formuotojai turi bendradarbiauti su formaliojo švietimo, įdarbinimo, sveikatos apsaugos, kultūros institucijomis.

Ši situacija ir iškelia klausimą, kaip sukurti vientisą ir integruotą jaunimo politiką, apimančią kelias skirtingas sritis.

Projektą sudaro 2 seminarai, skirti tarpsektorinės jaunimo politikos plėtrai. Pirmasis seminaras vyks 2015 m. birželį Liuksemburge, antrasis – 2015 m. lapkritį Latvijoje. Seminarų metu bus nagrinėjama, kokiais būdais įgyvendinti tarpsektorinę jaunimo politiką nacionaliniu lygmeniu, bei rengiama tarpsektorinės jaunimo politikos formavimo analizė, gerųjų pavyzdžių apžvalga ir rekomendacijos politikos formuotojams.

Visi seminaro dalyviai įsipareigoja dalyvauti abiejuose seminaruose, nes jų turinys yra glaudžiai susijęs.

Pirmasis seminaras vyks 2015 m. birželio 15–18 d. Liuksemburgo mieste, Liuksemburge.

Registracijos formą, preliminarią programą ir praktinę informaciją rasite čia.