Kviečiame į tarptautinius mokymo kursus „Connector 2.0“

2015 m. balandžio 30 d.

Kviečiame į tarptautinius mokymo kursus „Connector 2.0“ skirtus supažindinti jaunus žmones su mokymo procesu ir parodyti, kaip į jį galima įtraukti bendruomenę. Dalyviai turės galimybę mokytis ne tik individualiai, bet ir kaip viena grupė.

Pagrindinis mokymų tikslas – sujungti kuo daugiau žmonių, dalyvaujančių kokiame nors mokymo procese. Pats procesas bus orientuotas tiek į asmeninius, tiek ir į grupės poreikius.

Pagal tai suformuoti tokie mokymų uždaviniai:

  • skatinti neformalųjį mokymąsi;
  • sukurti ryšius tarp neformaliojo mokymosi, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo;
  • sukurti erdvę bendriems visų dalyvaujančių šalių poreikiams ir iššūkiams nustatyti;
  • rasti nustatytų problemų, iššūkių sprendimus;
  • sukurti bendradarbiavimo erdvę, skirtą metodų, priemonių, procedūrų ir efektyvaus mokymosi idėjų dalijimuisi.

Mokymo kursus sudarys 3 dalys: dalijimasis (dalyvių idėjų, patirčių dalijimasis), mokymasis (efektyviausių mokymosi metodų paieška, panaudojant įvairias dirbtuves, veiklas), eksperimentavimas (bendradarbiaujant su vietos džiazo festivaliu, dalyviai įvairiais pasirodymais, interaktyviomis veiklomis parodys, ko išmoko per šiuos mokymo kursus).

Mokymo kursai vyks 2015 m. birželio 30 – liepos 6 d. Cluj-Napoca mieste, Rumunijoje.

Registracija vyksta iki 2015 m. gegužės 27 d. (imtinai). Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs 2 dalyvius. Informacija apie dalyvių siuntimo tvarką pdf >