Mokymo kursai „Cross Over“: sektorių bendradarbiavimo galimybės

2016 m. spalio 11 d.

Kviečiame dalyvauti mokymo kursuose „Cross Over“, kurie vyks 2016 m. spalio 24–25 d. Vilniuje. Jų tikslas – informuoti apie Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus jaunimo srityje, skatinti ilgalaikį skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimą bei kokybiškų partnerysčių kūrimą, siekiant inovacijų jaunimo srityje.

Nuo 2014 metų ES programa „Erasmus+“ siūlo galimybę finansuoti tarptautines strategines partnerystes jaunimo reikalų srityje bendradarbiaujant įvairiems sektoriams (švietimo, jaunimo reikalų, verslo; valstybinėms institucijoms, tyrėjams, kitiems socialiniams, ekonominiams sektoriams). Skirtingų sektorių atstovams dirbant kartu, panaudojant įvairią patirtį ir specialias žinias, pasiekiami rezultatai, kurių nesukurtų tik vienam sektoriui atstovaujanti organizacija.

Mokymo kursai skirti nevyriausybinių organizacijų atstovams, valstybinių ar savivaldybių organizacijų darbuotojams, verslo organizacijoms, švietimo sektoriaus įstaigoms, siekiančioms sektorių bendradarbiavimo ir norinčioms stiprinti jaunimo sritį Lietuvoje ir visoje Europoje. Mokymo kursai „Cross Over“ – ilgalaikio tarptautinio projekto dalis. Jį įgyvendina Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) kartu su 6 Europos Sąjungos valstybių narių (Latvijos, Čekijos, Vengrijos, Maltos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos) nacionalinėmis agentūromis.

Ilgalaikį projektą sudaro 3 etapai:

  1. Nacionaliniai mokymo kursai. 2016 m. spalio 24–25 d. Vilniuje vyks strateginių partnerysčių mokymo kursai. Jų dalyviai susipažins su ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities 2 pagrindiniu veiksmu – strateginėmis partnerystėmis. Čia išgirsite joms keliamus kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, susipažinsite su strateginėmis kryptimis Lietuvoje. Finansuotų projektų vykdytojai pristatys projektų veiklas, papasakos apie sektorių bendradarbiavimo privalumus ir iššūkius. Dalyviai turės galimybę pristatyti ir aptarti kilusias idėjas, jas labiau išplėtoti, rasti partnerius nacionaliniu lygiu, įsigilinti į praktinius paraiškos pildymo aspektus, labiau suprasti kokybinius projekto aspektus. Renginys vyks lietuvių kalba. Nacionaliniai renginiai vyksta ir kitose šalyse.
  2. Nacionalinių ir tarptautinių partnerių paieška. 2016 m. lapkričio mėnesį nacionalinio forumo dalyviams bus pristatomi tarptautiniai partneriai iš projekte „Cross Over“ dalyvaujančių valstybių, vyks konsultacijos, padedant užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Čekijos, Maltos ir Kroatijos galės susipažinti vieni su kitais, dalintis idėjomis, planais, užmegzti kontaktus tam skirtoje interneto platformoje.
  3. Tarptautiniai mokymo kursai 2016 m. gruodžio 15 d. Prahoje, Čekijoje. Jų metu dalyviai kartu su nacionaliniais bei tarptautiniais partneriais plėtos projektų idėjas bei pildys strateginių partnerysčių paraiškas. Į šį etapą bus atrinkti aktyviausi I–II etapų dalyviai.

Plačiau apie ES programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą  „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“ sužinoti galite čia.

Dalyvavimo sąlygos ir registracija:

  • Dalyvavimas nacionaliniuose mokymuose nemokamas. Dalyviams iš kitų miestų nei Vilnius suteikiama nakvynė, taip pat gali būti apmokamos tarpmiestinės kelionės išlaidos, jeigu jos siekia daugiau nei 10 eurų – tokiu atveju JTBA kompensuos 90 proc. kelionės išlaidų (pavyzdžiui, jei traukinio bilietų kaina 15 eurų, JTBA kompensuos 13,50 eurų).
  • Trečio etapo dalyviams JTBA kompensuos 90 proc. kelionės išlaidų į tarptautinius mokymo kursus.
  • Registracija vyksta iki 2016 m. spalio 16 d. įskaitytinai. Užpildykite anketą internete

Kviečiami registruotis nevyriausybinių organizacijų atstovai (ypač turintys patirties neformaliojo ugdymo, darbo su jaunimo srityje ar kurių veiklos sritis glaudžiai susijusi su jaunimu/darbu su jaunimu), valstybinių ar savivaldybių organizacijų darbuotojai, verslo organizacijos (įskaitant socialinius verslus), švietimo sektoriaus (aukštojo mokslo, bendrojo ar profesinio ugdymo, suaugusių švietimo bei kt.) įstaigos. Vienai organizacijai ar įmonei gali atstovauti du žmonės.

Kviečiami registruotis paraiškas jau teikę, bet finansavimo negavę pareiškėjai.

Dalyvavimo mokymo kursuose patvirtinimas ir programa bus atsiųsta dalyviams spalio 17 d.

Kilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatores Eglę Venckutę el. paštu egle@jtba.lt, tel. (8 5) 249 7003.