Mokymo kursai „Eye opener“ Nyderlanduose

2017 m. lapkričio 07 d.

Šiuose mokymo kursuose išmoksite pagrindų, kurių reikia tam, kad galėtumėte teikti paraišką „Erasmus+“ jaunimo mainams. Mokymo kursuose daugiausiai dėmesio skirsime jaunų žmonių (15–18 m.) ir suaugusiųjų darbui kartu.

Pagrindiniai tikslai:

  • Suteikti informacijos apie „Erasmus+“ jaunimo srities mainus;
  • Suteikti mokymosi grupėse patirties nagrinėjant jaunimo mainų rengimo temą;
  • Gerinti gebėjimus, žinias ir požiūrius, reikalingus organizuojant jaunimo mainus;
  • Suprasti neformalųjį ugdymą ir jaunimo dalyvavimą mokymosi procese;
  • Analizuoti grupės lyderio vaidmenį jaunimo mokymosi procese;
  • Padidinti jaunų žmonių  aktyvumą dalyvaujant veiklose ir planuojant jaunimo mainus.

Tai, jog jaunimas gali dalyvauti mokymo kursuose, suteikia visai kitokią dinamiką procesui. Jauni žmonės tiesiogiai gaus žinių apie projekto kūrimą ir bendradarbiavimas tarp suaugusiųjų ir jaunų žmonių taps geresnis. Kai kurios užduotys bus daromos nacionalinėse grupėse, kai kurios – maišytose, o rezultatai bus palyginami. Mokymo kursai parodys, kokios yra jaunų žmonių kompetencijos planuoti projektus savarankiškai.

Mokymo kursai vyks 2018 m. vasario 8–14 d. De Glind mieste, Nyderlanduose. Registracija vyksta čia iki 2017 m. gruodžio 10 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas rasite čia pdf >.