Mokymo kursai jaunimo mainų naujokams „BiTriMulti“ Turkijoje

2016 m. sausio 12 d.

Kviečiame registruotis į „BiTriMulti“ mokymo kursus, kurie vyks 2016 m. kovo 15–19 d. Turkijoje. Jų tikslas – suteikti tarptautinės mokymosi patirties tiems, kurie aktyviai veikia darbo su jaunimu srityje. Taip jiems bus suteikiama galimybė tobulinti savo kompetencijas, susijusias su kokybiškų jaunimo mainų organizavimu. Šie mokymo kursai ypač rekomenduojami naujokams, kurie turi mažai jaunimo mainų organizavimo ir įgyvendinimo patirties.

Mokymo kursai vyks mokantis iš patirties – dalyvaujant simuliaciniuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, informacinėse sesijose, veiklose, skirtose grupės dinamikai gerinti, ir įvertinimo dalyje.

„BiTriMulti“ uždaviniai:

  • Supažindinti su Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritimi, daugiausiai dėmesio skiriant jaunimo mainams kaip priemonei įtraukti jaunus žmones aktyviai dalyvauti kuriant Europą. Daugiausiai mokymo kursai skirti naujokams, bet ne tik.
  • Suteikti individualaus ir grupinio mokymosi patirties, simuliuojant jaunimo mainų projektą.
  • Stiprinti reikalingas žinias, įgūdžius ir požiūrį, siekiant kokybiškai organizuoti jaunimo mainus, paremtus neformaliojo ugdymo principais, praktikomis ir ES jaunimo programoms taikomais kokybės standartais.
  • Reflektuoti savo mokymosi patirtį, susipažinti su „Youthpass“ įrankiu neformaliojo ugdymo pripažinimui.
  • Susirasti galimų partnerių, užmegzti kontaktą būsimiems bendriems projektams.

Registracija vyksta čia iki 2016 m. sausio 17 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs 2 dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas galite rasti prisegtame dokumente pdf >.