Mokymo kursai „Sports as a tool for education and inclusion“ Ispanijoje

2016 m. vasario 09 d.

Sportas visuomenėje atlieka svarbų vaidmenį. Jis gali būti stiprus įrankis dirbti su jaunų žmonių ugdymu ir įtrauktimi. Mokymo kursų metu bus analizuojamos skirtingos galimybės sportą panaudoti ugdymo ir įtraukties tikslams.

Skirtingos sporto priemonės gali būti geras ir efektyvus būdas perteikti solidarumo, įvairovės, įtraukties ir kultūrinio sąmoningumo vertybes. Taip sujungiama sveika sportinė veikla ir socialinis bei kultūrinis paveldas bei įvairovė. Sportas gali būti motyvuojanti ir įdomi priemonė, sukurti ryšius tarp skirtingų socialinių grupių, didinti tarpusavio supratimą ir dialogą.

Mokymo kursų tikslas – tyrinėti sporto, kaip edukacijos ir socialinės įtraukties priemonės, panaudojimą.

Mokymo kursų uždaviniai:

  • Atrasti, išbandyti ir plėtoti įrankius, kurie leistų naudoti sportą kaip ugdomąją priemonę įtraukčiai.
  • Reflektuoti ir analizuoti apie skirtingų ugdymo priemonių perkėlimą į skirtingas sritis.
  • Suteikti informacijos ir kurti idėjas „Erasmus+“ jaunimo srities projektams.
  • Didinti suvokimą apie įtraukties požiūrį.

Mokymo kursai vyks 2016 m. balandžio 25–30 d. Ispanijoje. Registruokitės čia iki 2016 m. kovo 1 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs 2 dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas galite rasti prisegtame dokumente pdf >.