Partnerysčių užmezgimo renginys „CMS in Net“ Gruzijoje

2016 m. birželio 20 d.

Partnerysčių užmezgimo seminaras skirtas organizacijoms, kurios dirba su fizinę negalią turinčiais jaunais žmonėmis, naudodamos neformaliojo ugdymo metodus.

Renginio tikslas – remti „Erasmus+“ jaunimo srities projektų partnerystes tarp organizacijų, neformaliojo ugdymo metodais dirbančių su fizinę negalią turinčiais žmonėmis. Siekiama kurti partnerystes tarp organizacijų iš Rytų partnerystės šalių ir Rusijos bei Programos šalių.

Daugiausiai dėmesio bus skiriama pirmojo pagrindinio veiksmo (KA1) galimybėms jaunimo srityje.

Uždaviniai:

  • suburti jaunimo darbuotojus iš Programos šalių bei Rytų partnerystės valstybių bei Rusijos ir skatinti juos kurti bendrus projektus,
  • pasiūlyti kontaktų mezgimo galimybę,
  • parodyti programą „Erasmus+“ ir jos galimybes dirbti su žmonėmis, turinčiais fizinę negalią. Daugiausiai dėmesio bus skiriama KA1 jaunimo srityje veikloms: jaunimo mainams, Europos savanorių tarnybai, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui,
  • sukurti erdvę dalintis gerosiomis praktikomis, inovatyviu požiūriu, koncepcijomis ir veiklomis.

Kam skirtas šis renginys?

Jaunimo darbuotojams, jaunimo lyderiams, organizacijų, kurios dirba su fizinę negalią turinčiais žmonėmis, atstovams, tiems, kurie nori kurti ir įgyvendinti „Erasmus+“ jaunimo srities projektus.

Mokymo kursai vyks 2016 m. spalio 19–22 d. Gruzijoje. Registracija vyksta iki 2016 m. liepos 3 d. (imtinai). Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasite šiame dokumente pdf >.