Partnerysčių užmezgimo seminaras „Inclusive Volunteering in Social Economy“ Turkijoje

2019 m. sausio 23 d.

Šio renginio tikslas – paskatinti mažiau galimybių turinčio jaunimo ir jaunimo su specialiaisiais poreikiais įtrauktį į savanorystės projektus, pabrėžti šio proceso svarbą.

Seminaro metu:

  • bus supažindinama su savanorystės pagal „Europos solidarumo korpuso“ programą galimybėmis;
  • dalijamasi praktika, kaip į savanorystės projektus įtraukti mažiau galimybių turinčius, jaunuolius su specialiaisiais poreikiais;
  • sukuriama galimybė megztis partnerystėms tarp organizacijų, dirbančių su „Europos solidarumo korpuso“ savanorystės projektais, ir organizacijų, dirbančių su MGT/specialiųjų poreikių jaunimu.

 

Daugiau informacijos ir registracija iki vasario 3 d. čia.

 

Partnerysčių užmezgimo seminaras vyks balandžio 30–gegužės 4 Turkijoje.

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šį seminarą siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasite čia. pdf >