Pažintinis vizitas: įvadas į formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemas Danijoje

2016 m. rugpjūčio 04 d.

Kviečiame į pažintinį vizitą Danijoje, kurio metu susipažinsite su danų formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemomis, aplankysite įvairias švietimo institucijas bei sužinosite apie kylančius iššūkius bei jų sprendimus. Pažintinis vizitas vyks 2016 m. lapkričio 21–24 d.

Pagrindinės temos:

 • decentralizuota jaunimo politika – darbas su jaunimu savivaldybėse,
 • darbo su jaunimu ir švietimo sistemos sąsajos,
 • jaunimo orientavimo sistema – pagalba jauniems žmonėms rasti savo vietą darbo rinkoje ir švietimo sistemoje,
 • socialinė ir asmeninė raida,
 • socialinė įtrauktis ir rizikos grupių jaunimo pasiekimas,
 • pilietinis ugdymas, demokratija ir aktyvus pilietiškumas,
 • formaliojo ir neformaliojo švietimo metodų derinimas,
 • įsidarbinamumas.

Dalyviai aplankys šias institucijas:

 • bendrojo lavinimo mokyklas,
 • profesines mokyklas,
 • jaunimo mokyklas, jaunimo klubus ir kitas popamokinės veiklos organizacijas,
 • suaugusiųjų mokyklas,
 • „production“ mokyklas (jos skirtos jauniems žmonėms iki 25 metų, kurie dar neturi bendrojo išsilavinimo arba patiria sunkumų siekdami tolimesnio išsilavinimo ar įsidarbinimo).

Pažintinį vizitą sudarys skirtingų institucijų lankymas bei suinteresuotųjų pusių bei praktikų pristatymai. Taip pat vizite bus skirta laiko naujoms partnerystėms megzti, „Erasmus+“ pristatymui bei susipažinimui su miestu.

Registracija vyksta iki 2016 m. rugsėjo 1 d. (imtinai). Daugiau informacijos, pažintinio vizito programą ir registracijos formą rasite čia.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasite prisegtame dokumente pdf >.