Rezultatai

„Erasmus+“ jaunimo srities finansuotų projektų sąrašai

  • 2014 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
  • 2015 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
  • 2016 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
  • 2017 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
  • 2018 m. 1 termino finansuotų projektų sąrašas xlsx >
  • 2018 m. 2 termino finansuotų projektų sąrašas xlsx >
  • 2018 m. 3 termino finansuotų projektų sąrašas xlsx >
    • 2018 m. 3 termino papildomai finansuotų projektų sąrašas xlsx >

Jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių žmonių dalyvavimas „Erasmus+“ jaunimo srities projektuose

„Erasmus+“ jaunimo srities finansuotų projektų dalyviai

2014–2017 m. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra „Erasmus+“ jaunimo srities lėšomis finansavo 472 projektus, kuriuose dalyvavo ~21,5 tūkst. jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos bei kitų šalių, t. y. apie 5,4 tūkst. dalyvių per metus. 27% programos dalyvių yra turintys mažiau galimybių  (apie 5,9 tūkst.), 2,3 % – turintys negalią (apie 490).

png >1 pav. 2014–2017 m. „Erasmus+“ jaunimo srities lėšomis finansuoti projektai Lietuvoje

Pagal programos „Erasmus+“ bendrus duomenis (JTBA ir kitų šalių Nacionalinių Agentūrų finansuotų projektų duomenis), tarptautiniuose jaunimo mobilumo projektuose per pirmuosius ketverius „Erasmus+“ metus dalyvavo apie 12 tūkst. jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos.

Remiantis JTBA finansuotų ir iki 2018 m. kovo prad. įgyvendintų 329 projektų duomenimis (69,7 % projektų), kuriuos įgyvendino ~ 1800 organizacijų, tarptautinėse jaunimo veiklose jau dalyvavo 13,3 tūkst. dalyvių. Iš jų 29% turi mažiau galimybių, 2% – negalią.

png >2 pav. 2014–2018 m. kovo prad. įgyvendintų projektų duomenys

JTBA finansuotų ir jau įgyvendintų projektų dalyvių vidutinis amžius – 23,3 metų. Jauniausiems dalyviams – 13 metų (66 dalyviai), vyriausiems – 68 metai (1 su jaunimu dirbantis asmuo). Dauguma dalyvių –  16–26 metų amžiaus.

„Erasmus+“ jaunimo srities finansuoti projektai ir jų biudžetas

2014 – 2017 m. projektų finansavimui JTBA skyrė ~12,3 mln. eurų. Nors projektų finansavimas kiekvienais metais po truputį augo, finansuojamų projektų skaičius mažėjo (124 projektai 2014 m., 113 – 2017 m.)  dėl didėjančio vidutinio projekto biudžeto (23,3 tūkst. – 2014 m., 25,8 tūkst. – 2016 m. ir net 31,8 tūkst. – 2017 m.).

png >3 pav. 2014–2017 m. finansuotų projektų duomenys

 

Nors projektų skaičius mažėjo, tačiau didesnis projektams skiriamas finansavimas lėmė ženklų dalyvių skaičiaus augimą (2014 m. – ~5 tūkst. dalyvių, 2017 m. – ~ 6,3 tūkst.).

Nuo Erasmus+ programos pradžios ~ 21,5 tūkst. dalyvių ir ~2,8 tūkst. organizacijų gali įsitraukti į tarptautines jaunimo veiklas, tobulinti įvairias kompetencijas ir stiprinti organizacijų veiklą jaunimo srityje.