Skelbiame 2017 m. vasario 2 d. finansuotus 1 ir 2 pagrindinio veiksmo projektus jaunimo srityje

2017 m. kovo 30 d.

Informuojame, kad remiantis išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir 2017 m. kovo 29 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2017 m. kovo 30 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės įsakymu Nr. 02-01a-22, buvo priimtas sprendimas dėl 1 ir 2 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 2017 m. vasario 2 d. terminui 36 pateiktiems projektams.

1 pagrindinio veiksmo:

2 pagrindinio veiksmo:

2017 m. vasario 2 d. terminui 1 pagrindiniam veiksmui pateiktos 155 paraiškos, 2 pagrindiniam veiksmui –  11 paraiškų.

|