English version

Veiklus jaunimas

„Veiklus jaunimas“ – tai Europos Sąjungos programa, skirta visiems 13–30 metų žmonėms iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, taip pat valstybių, siekiančių narystės (Turkija), Europos ekonominės erdvės šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija). Programoje taip pat gali dalyvauti jauni žmonės iš ES kaimyninių šalių partnerių, kitų valstybių.

Programa suteikia jauniems žmonėms neformaliojo ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, dalyvavimui bei iniciatyvoms.

Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“ tęsia ankstesnių Bendrijos programų jaunimui „Jaunimas Europai“ (1989–1999), Europos savanorių tarnybos bei „Jaunimas“ (2000–2006) patirtį. Programa buvo įgyvendinama 2007–2013 metais. Visam programos laikotarpiui skirta 885 000 000 eurų.

Programą „Veiklus jaunimas“ Lietuvoje įgyvendino Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

2014–2020 m. formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir sporto veiklas finansuoja ES programa „Erasmus+“. Tad nuo 2014 m. norinčius rengti ir gauti finansavimą projektams jaunimo srityje (jaunimo mainų, Europos savanorių tarnybos, jaunimo darbuotojų mobilumo, strateginių partnerysčių ir struktūrinio dialogo projektams) raginame skaityti informaciją meniu skyriuje „Erasmus+arba www.erasmus-plius.lt.