English version

Gerieji programos pavyzdžiai

Su ES programos „Veiklus jaunimas“ 2007–2013 m. finansuotų projektų pavyzdžiais kviečiame susipažinti, naudojantis EVE sistema.

EVE sistema skirta projektų ir Europos Sąjungos Švietimo ir kultūros direktorato vykdomų programų matomumui bei skaidrumui didinti. EVE sistema kiekvienam lankytojui suteikia galimybę mokytis iš pateiktų projekto pavyzdžių, suvokti vykdomų projektų įvairovę.

Įdomu!

  • Projektus galima atrasti pagal temas, sritį;
  • Yra pateikiamos projektų įgyvendinimo metu sukurtos priemonės (knygos, leidiniai, video, nuotraukos), tad dirbant su viena ar kita tema patogu atrasti metodinės informacijos.

ES programos „Veiklus jaunimas“ projektų vykdytojus skatiname vykdyti kokybiškus, įkvepiančius projektus.

Projektų atranka

Projektus EVE sistemai atrenka Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatoriai. Atrenkant dėmesys skiriamas projektams, kurie:

  • labai gerai atspindėjo pagrindinius ES programos „Veiklus jaunimas“ veiksmo ar priemonės uždavinius, prioritetus;
  • užtikrino jaunų žmonių įsitraukimą į projekto veiklas ir turėjo aiškų poveikį jaunų žmonių tobulėjimui (projekto metu buvo patobulintos, įgytos kompetencijos);
  • padarė poveikį vietos bendruomenei/aplinkai;
  • pasižymėjo, sukūrė kokybiškus ir ilgalaikius (išliekamąją vertę turinčius) rezultatus.
  • EVE sistemoje siekiama pateikti projektų pavyzdžius, kurie įkvėptų kitus dalyvauti ES programoje „Veiklus jaunimas“, todėl atrenkant projektus dėmesys taip pat gali būti skiriamas projektams, kurie buvo kūrybiški ir inovatyvūs tiek veiklų, tiek metodų taikymo prasme.